แพ็คเกจเที่ยวกระบี่ 3D2N

รหัสสินค้า : แพ็คเกจกระบี่

เดินทางตั้งแต่วันนี้ - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 2,300 บาท ถ่ายรูปลานปูดำ สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก หมูเกาะห้อง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   เจ้าหน้าที่รับสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดํา สญลกษณของจงหวด
กระบี่ -นำทานสงโรงแรมที่พัก
วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก -เลือกทัวร์เสริม 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)
1.ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat
2.ทัวร์หมู่เกาะห ้องโดยเรือ Speed Boat
3.ทัวร์แช่ธารน้ำร้อน เดินป่า สระมรกต
4.ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
(กรณีโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม
เป็นนวดไทย 1 ช.ม.)
วันที่สาม  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก -อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย -เช็คเอาท์จากที่พัก- เลือกซื้อของฝาก -นำท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
 
 

 
 
 

 


 

 
 


 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เวียดนาม HAN08

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท บินตรงแบบฟลูเซอร์วิสส์ฮานอยโดยเวียดนามแอรไลน์สายการบินประจำชาติของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอด เขาฟานซิปัน สุดเสียวกับสะพานกระจกเปิดใหม่ “สะพานแก้วมังกรเมฆ”

New

ทัวร์เวียดนาม DAD16

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมเมืองเว้เมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี พร้อม ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS02

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.63 ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ย่านเมืองเก่าทบิลิซี ป้อมนาริราค่า ถนนคนเดินชาเดอนี่ วิหารเวติสโคเวลี

New

ทัวร์เวียดนาม ZDAD17

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมแลนด์มาร์คหลักแห่งเมืองดานังสะพานมังกร และถ่ายภาพกับรูปปั้นปลามังกรพ่นนํ้า ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com