ทัวร์ตุรกี EASY TULIP IN TUYKEY 8D6N

ทัวร์ตุรกี FZTB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 28,990 บาท ชมเทศกาลดอกทิวลิปอิลตันบูล เฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้น ล่องเรือชมดินแดน 2 ทวีป ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) ชมโชว์พื้นเมืองระบำหน้าท้อง + ช้อปปิ้งสไปซ์บาร์ซ่า พักโรงแรม 5 ดาว โรงแรมถ้ำ 1 คืน

Share

Share

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) - สวนทิวลิปอิเมอร์แกนด์
วันที่สอง   อิสตันบูลู – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วันที่สาม  วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามคุคาเล่
วันที่สี่   เมืองโบราณเฮียราโพลสี – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง 
วันที่ห้า   โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
วันที่หก  เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ 
วันที่เจ็ด   สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล 
วันที่แปด   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com