ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2020 8D5N

ทัวร์ตุรกี FBB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย วิหารเซนต์โซเฟีย แช่น้ำแร่ในโรงแรม 1 คืน ชิม ICE CREAM ตุรกี ร้าน MADO ติดอันดับ 1 ของ TRIP ADVISOR พิเศษ ชมโชว์ BELLY DANCE

Share

Share

 

วันแรก  กรุงเทพ „ตุรกี 
วันที่สอง   สนามบินอิสตันบูล „ สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน)„ เมืองคัปปาโดเกีย„ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม „หุบเขานกพิราบ„ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ„ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
วันที่สาม  นครใต้ดินไคมัคลึ„ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ„เมืองคอนย่า „ สถานีคาราวาน „พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า 
วันที่สี่   คอนย่า „ปามุคคาเล „ปราสาทปุยฝ้าย
วันที่ห้า  เอฟฟิซุส „โรงงานผลิตเสื้อหนัง „เมืองโบราณ„บ้านพระแม่มารี „ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส „ท่าอากาศ ยานอิสตันบูล„อิสตันบูล
วันที่หก   บลูมอสก์„อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน„จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด„ฮายาโซฟีย „พระราชวังทอปกาปึ„สไปซ์มา เก็ต
วันที่เจ็ด  ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส„พระราชวังโดลมาบาห์เช่„สวนอิเมอร์แกนด์ „ตลาดแกรนด์บาซาร์ „สนามบินอิส ตันบูล
วันที่แปด   สนามบินอิสตันบูล „ กรุงเทพ 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com