ทัวร์ญี่ปุ่น Hello nagoya snow wall 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ789

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง เม.ย. - มิ.ย 63 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท ชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ สุดคุ้มพาเที่ยวทุกวัน กำแพงหิมะ ชิซูโอกะมัตสึโมโต้

Share

Share


  
วันแรก   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
วันที่ 2   สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ– วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ฟูจิออนเซ็น
วันที่ 3  โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวน Oishi Park - มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต – อิออนมอลล
วันที่ 4   เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - กุโจ
วันที่ 5   เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจ้าซังโกะอินาริ - ย่านเมืองเก่าโจกะมะชิ - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 6   นาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 

 

 


 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


 
 


 
 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com