ทัวร์เวียดนามเหนือ เลทส์โก ภูผาสีเงิน 4D3N

ทัวร์เวียดนาม HAN18

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาวแห่งใหม่เมืองซาปา M GALLERY HOTEL สัมผัสอากาศหนาวฟินๆ นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน พิเศษ เมนูชาบูแซลม่อน และเต็มอิ่มกับอาหารนานาชาติ Sen Buffet

Share

Share


 
วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย –เมืองลาวไก
วันที่สอง   เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – นํ้าตกสีเงิน – หมุ่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต 
วันที่สาม  เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
วันที่สี่  จัตุรัสบาดิงห์  – ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 
 
 


 

 


 
 
 
 
 

 
 

 
 


 

 


 
 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com