ทัวร์ฝรั่งเศส ไปป่ะล่ะ PARISFRANCE 5D3N

ทัวร์ฝรั่งเศล WY113

สายการบินโอมานแอร์ เดินทาง เม.ย.-มิ.ย63 ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

Share

Share

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบิน นานาชาติ ปารีส ชารล์ เดอ โกลด์ - ปารีส 
วันที่สอง ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส–ถนนช็องเอลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
วันที่สี่ ปารีส –พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ 
วันที่ห้า   ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com