ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ เว้ บาน่า 3D2N

ทัวร์เวียดนาม FD32

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท บาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลล์ แฟนตาซีพาร์ค วัดหลินอึ่ง สะพานแห่งความรักดานัง อุโมงค์หายเวิน ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม เจดีย์วัดเทียนหมู่

Share

Share


 
วันแรก    วันแรก สนามบิน ดอนเมือง –สนามบินดานัง- บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ - แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟต่เที่ยงบนบาน่าฮิลล์ - สะพานมือGolden Bridge - วัดหลินอึ่ง - สะพานแห่งความรักดานัง
วันที่สอง  เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่นํ้าหอม - เจดีย์ณวัดเทียนหมุ่ - นั่งรถสามล้อท้องถิ่น (Cyclo) - พระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – เมืองดานัง
วันที่สาม   หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – พายเรือกระด้งหมู่บ้านกํ๋าทาน –ตลาดห่าน - สวนสนุกเอเชียพาร์ค – สนามบินดานัง - สนามบินดอนเมือง
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 
 
 
 
 

 
 

 
 


 

 


 
 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com