ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO14

สายการบิน Airasia x เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตลาดปลาคุโรมง ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาซีซีจิ อิออน

Share

Share


  
วันแรก     สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง    นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
วันที่สาม    สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซีจิ - อิออน มอลล์
วันที่สี่      เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่ น - ปราสาททอง - โอซาก้า
วันที่ห้า     ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
วันที่หก    สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


 
 


 
 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com