ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ชมพูพริ้ง 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ193

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท ไฮไลท์!! ชมซากุระ รอบคูคลอง แห่งเมืองโอฮาจิมัน เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ พร้อมฟรีเดย์หนึ่งวันเต็ม สำหรับสายช้อปปิ้ง หรือ สายสวนสนุก ที่มีเวลาทั้งวัน ณ Universal Studio Japan

Share

Share


  
วันแรก    กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น –ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองโอมิฮาจิมัน- เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สาม   เมืองนาโกย่า –เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า (ด้านนอก) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า
วันที่สี่     เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต – วัดคิโยะมิซุ –ศาลเจ้าเฮอัน - สัมผัสประสบการณ์ ชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้
วันที่ห้า   อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือซื้อตั๋ว USJ ต่างหากตามอัธยาศัย
วันที่หก   สนามบินคันไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


 
 


 
 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com