รัสเซีย Moscow Zagorsk songkarn 5D3N

ทัวร์รัสเซีย DME02

สายการบิน AEROFLOT AIRLINES เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท จัตุรัสแดง วิหารเซนต์ซิล พระราชวังชาริสซีโน่ โบสถ์โฮลีนทรินิตี้ พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์

Share

Share

วันที่หนึ่ง  -สนามบนสวรรณภูมิ -สนามบินเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่สอง  -ซากอส -โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ -จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
วันที่สาม   -พระราชวังเคลมลิน -โบสถ์อัสสัมชัญ -พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ -หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower -Moscow Metro    - ถนนอารบัต
วันที่สี่     -พระราชวังซาริสซีโน่ -ตลาดอิสไมโลโว่ -มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ -สนามบินเชเรเมเตียโว
วันที่ห้า    -สนามบินสุวรรณภูมิ -กรุงเทพฯ 
 
 

 
 
Powered by MakeWebEasy.com