ทัวร์อินเดีย นครสีฟ้า Jodhpur นครสีชมพู Jaipur 5D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์อินเดีย JAI02

สายการบินThai Air Asia เดินทาง มี.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท เที่ยวชม นครสีฟ้า Jodhpur นครสีชมพู Jaipur ฮาวามาฮาล พระราชวังแห่งสายลม ป้อมเมห์รานการห์ 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุด พิเศษ นั่งรถจิ๊ปขึ้นชมพระราชวัง แอมเบอร์ ฟอร์ท

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

                                                             
วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ ชัยปุระ 
วันที่สอง ชัยปุระ  แอมเบอร์ ฟอร์ท นั่งรถจี๊ปขนึ้แอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังสายลม  CITY PALACE  จันทาร์ มันทาร์  จูดห์ปุระ  
วันที่สาม จูดห์ปุระ  ป้อมเมห์รานการห์  พระตําหนักพูลมาฮาล  พระตําหนักโมติมาฮาล  จัสวันธาดา  Step Well 
วันที่สี่  จูดห์ปุระ  ชัยปุระ  ประตูปาตริกา
วันที่ห้า ดอนเมืองกรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์อินเดีย ZDEL05

สายการบิน Thai Airways เดินทาง ม.ค.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ซิตี้พาเลช ฮาวามาฮาล กุดัมมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด

New

ทัวร์อินเดียZDEL06

สายการบิน Thai Airways เดินทาง ก.พ.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท แคชเมียร์ เกือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล ทัชมาฮาล สวนนิชาท

New

ทัวร์ภูฏาน FPEB

สายการบินBhutan Airlines เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพการงาน

New

ทัวร์อินเดีย ZDEL08

สายการบิน Thai Airways เดินทาง เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย แคชเมียร์ สวนโมกุล พาฮาลแกน ชมวิวเทอกเขาหิมาลัย ประตูเมืองอินเดีย

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com