ทัวร์บรูไน Beautyful 3D2N

ทัวร์บูรไน BNBI

สายการบิน Royal Brunei (BI) เดินทาง ม.ค. - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท ทรงคุณคำแห่งดินแดนทองคาสีดา ชมสัตว์พื้นเมืองของบรูไน "ลิงจมูกยาว" ล่องเรือเยี่ยมชมวัฒนธรรมหมู่บ้านกลางน้ำ

Share

Share


  
วันแรก    สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2    พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี
วันที่ 3    ตลาดเช้าวันอาทิตย์ – มัสยิดทองคํา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque – Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์
 
 
 
 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com