ทัวร์อียิปต์ GRAND EGYPT 8D5N

ทัวร์อียิปต์ EG8D6N

สายการบินอียปิต์ เดินทาง มี.ค.- พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 53,888 บาท พักโรงแรมระดับห้าดาว พร้อมรายการล่องแม่นํ้าไนล์ ชมระบําหน้าท้องอันลือชื่อ ของอียิปต์ เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า เมืองกีซ่า กรุงไคโร

Share

Share

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง   ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า 
วันที่สาม    ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ 
วันที่สี่   คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร์
วันที่ห้า   ลุ๊กซอร์
วันที่หก  ลุ๊กซอร์  – ไคโร 
วันที่เจ็ด ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com