ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3D2N

รหัสสินค้า : ทัวร์พม่า RGN015

สายการบินเนชั่นแนลแอร์ไลน เดินทาง มี.ค.- ก.ค.63 ราคาเริ่ม 9,999 บาท สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วัน พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน(เจดีย์ไจ้ทีโย)
วันที่สอง  พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแค้มป์ – เมืองหงสาวดี  – พระนอนยิ้มหวาน – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันที่สาม ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ+ เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์พม่า ZRGN02

สายการบินMYANMAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่ม 8,999าท สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า FZTB

สายการบินMYANMAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่ม 10,900 บาท สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า ZRGN01

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง มิ.ย.- ส.ค.63 ราคาเริ่ม 8,999าท พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู

New

ทัวร์พม่า 001

สายการบิน Nok Air เดินทาง พ.ค.63 ราคาเริ่ม 1,991 บาท 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี“เทพทันใจ” + “เทพกระซบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com