ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ SONGKRAN SNOW 7D4N

รหัสสินค้า : ทัวร์สวิส FZTB

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เดินทาง เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900 บาท พิเศษ!! ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิสบริการเมนูฟองดูว์ ชมความสวยงามของเมืองริมทะเลสาบเจนีวา อินเทลาเก้น เมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบ สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาทิตลิต

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก       กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
วันที่สอง    ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซีทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – นํ้าพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์การสหประชาชาติ– ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
วันที่สาม    เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ  -ทะเลสาบเลอม็อง – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์ 
วันที่สี่        แทสช – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น –ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก
วันที่ห้า    เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถํ้านํ้าแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
วันที่หก      ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค
วันที่เจ็ด      สิงคโปร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เวียดนาม DAD16

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท ชมเมืองเว้เมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี พร้อม ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอันแลนดมารคชอดงสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่

New

ทัวร์จอร์เจีย TBS02

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.63 ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ย่านเมืองเก่าทบิลิซี ป้อมนาริราค่า ถนนคนเดินชาเดอนี่ วิหารเวติสโคเวลี

New

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ203

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เดินทาง พ.ค.- มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสวนทาคิโนะ ซุซุรัน เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิชมหมีณ ภูเขาไฟโชวะ สักการะสิ่งศักสิทธ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร

New

ทัวร์เวียดนาม HAN08

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท บินตรงแบบฟลูเซอร์วิสส์ฮานอยโดยเวียดนามแอรไลน์สายการบินประจำชาติของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอด เขาฟานซิปัน สุดเสียวกับสะพานกระจกเปิดใหม่ “สะพานแก้วมังกรเมฆ”

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com