ทัวร์ฮ่องกง เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ZHKG14

สายการบินCATHAY PACIFIC เดินทาง มี.ค.- พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมวิวเขาวิคเตอเรียพีค หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหนิว เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บินเช้า-กลับดึก นอนฮ่องกง 2 คืน ชมแสงสีดสียง symphony Of Light

Share

Share

วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights 
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) 
วันที่สาม นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
 

 


 
  
 
  
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com