ทัวร์ฝรั่งเศส นอร์มังดี 8D5N

ทัวร์ฝรั่งเศล GQ3CDG

สายการบินไทย เดินทาง เม.ย.-มิ.ย63 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท แค้วนนอร์มังดี เมืองรูอ็อง เมืองโดวลิล์ มงต์แซงต์มิเชล ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ Chic Outlet La Vallee Village

Share

Share

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์– แซ็งมาโล
วันที่สาม  แซ็งมาโล– เข้ามหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล– ตรู์
วันที่สี่ ตรู์– ปราสาทชองบอร์ด – ปารีส
วันที่ห้า  พระราชวังแวร์ซายน์- OUTLET 
วันที่หก อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
วันที่เจ็ด  ปารีส – สนามบิน
วันที่แปด กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com