ทัวร์อิตาลี เหนือจรดใต้ ล่องเรือสู่ เกาะคาปรี 9D6N

ทัวร์ยุโรป VC9.2

สายการบินเอมเิรตส์ เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท มิลาน เวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่ามิลาน เวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่า SHOPING OUT LET เนเปิล เกาะคาปรี ปอมเปอี โรม โคลอสเซียม วาติกัน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

Share

Share

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน 
วันที่สอง มิลาน - เวโรนา - เวนิส 
วันที่สาม   เวนิส - เกาะเวนิว - เวนิส - ฟออเรนซ์ 
วันที่สี่ ฟออเรนซ์ - ปีซ่า - เซียน่า 
วันที่ห้า   เซียน่า - ทิโวลี OUTLET - เนเปิล 
วันที่หก   เนเปิล - เกาะคาปรี - ถ้ำบูลกร๊อดโต้ - เนเปิล 
วันที่เจ็ด เนเปิล - ปอมเปลี - โรม 
วันที่แปด โรม - ชมเมือง - ดูไบ - ประเทศไทย 
วันที่เก้า ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com