ทัวร์อิตาลี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ มิลาน 8D5N

ทัวร์อิตาลี TG995

สายการบินไทย เดินทาง เม.ย.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญ่ อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นกําเนิดของศิลปะเรอเนซองส์

Share

Share

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา 
วันที่สาม  เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า  
วันที่สี่  ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ 
วันที่ห้า   เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนสิ – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet – เมืองเวโรนา 
วันที่หก  เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II 
วันที่เจ็ด  มิลาน – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มิลาน
วันที่แปด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com