ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3D2N

ทัวร์พม่า FPB

สายการบิน Myanmar Airways เดินทาง เม.ย.- พ.ค.63 ราคาเริ่ม 14,999 บาท บูชา 3 ใน 5 สิ้งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต

Share

Share

วันแรก   กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง -หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียง - คิมปูนแค้มป์ -นั่งกระเช้า -พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง  พระธาตุอินทร์แขวน -พระธาตุมุเตา -พระราชวังบุเรงนอง -เจดีย์ไจ๊ปุ่น -พระนอนตาหวาน - วัดงาทัตจี -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม  เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ -เทพกระซิบ -ตลาดสก็อต -สนามบินดอนเมือง
 
 

 

 

 


Powered by MakeWebEasy.com