ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์ ว้าวว้าวว้าว 8D6N

ทัวร์จอเจีย XJTBS03

สายการบินเอมิเรสต์ เดินทาง มี.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเค่ซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาลา ชมบรรยากาศ ชม 2 มรดกโลก ณ เมือง คูไตซี พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

Share

Share

 

 

วันแรก     กรุงเทพ -ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ - ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ- ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า –Mother of Georgia โรงอาบนํ้า –ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jan sharden

วันที่สาม   ทบิลิซี – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - เมืองกูดาอูรี– เมืองคาซเบกี้ – เมืองสเตปันสมินดา - 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) - โบสถ์เกอร์เกตี้

วันที่สี่    คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซีเค่ - เมืองคูทายสี

วันที่ห้า   เมืองคูไตซี - อารามจีลาติ - โบสถ์เบกราติ – บาทูมิ

วันที่หก  เมืองทบิลิซี - เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจียร์

วันที่เจ็ด  เมืองทบิลิซี - เมืองซิกนากี่ - วิหารบอดี– ควาเรลี– ทบิลิซี

วันที่แปด  สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

 


 

 


 

Powered by MakeWebEasy.com