ทัวร์ตุรกี TURKEYTROYDAYS 8D5N

ทัวร์ตุรกี FPPB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท บินตรงสู่อิสตันบูล ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิป สวน Emirgan Park เที่ยวชมเมืองกรุงทอย เข้าชมพระราชวังโดลบามาเซ่ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่าน Istinye Park

Share

Share

 

วันแรกของการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ -อิสตันบูล 

วันที่สองของการเดินทาง   ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -พระราชวังโดลมาบาเช่ -ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ -พระราชวังทอปกาปึ -ชมสวนทิวลิป Emirgan Park –ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม

วันที่สามของการเดินทาง   ฮิปโปโดรม -สุเหร่าสีน้ำเงิน –เซนต์โซเฟีย -อุโมงค์เก็บนํ้าใต้ดิน  เยเรบาตัน -เมืองชานัคคาเล่

วันสี่ของการเดินทาง  ม้าไม้เมืองทรอย -วิหารอะโครโปลิส -เมืองคูซาดาซี่

วันห้าของการเดินทาง  บ้านพระแม่มารี -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -เมืองปามุคคาเล่

วันหกของการเดินทาง  เมืองคอนย่า  -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  -เมืองคัปปาโดเกีย

วันเจ็ดของการเดินทาง  นครใต้ดินไคมัคลึ  -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่  -เข้าชมบ้านของมนุษย์ถํ้า -ช้อปปิ้ง -อิสตันบูล -กรุงเทพมหานคร

วันที่แปดของการเดินทาง  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com