ทัวร์จอร์เจีย Thebest Georgia 7D4N

ทัวร์จอเจีย FPEB

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ.-เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท เยือนเมืองมิทสเคต้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวเมืองกรุงทบิลิซี่ ชมวิหารจวารี เที่ยวเมืองอุพลิสชิเค ป้อมปราสาทอันนานูรี ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน นั่งรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส

Share

Share

 

 

วันแรก    กรุงเทพ – อิสตัลบูล 

วันที่สอง  อิสตันบูล - ทบิลิช

วันที่สาม  ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี

วันที่สี่     กูดารี– มิสเคด้า – ทบิลิซ

วันที่ห้า    ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – เมืองบาทูมี่

วันที่หก   BATUMI - ISTANBUL

วันที่เจ็ด   IST –กรุงเทพฯ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com