ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5D4N

รหัสสินค้า : ทัวร์ภูฏาน FPEB

สายการบินBhutan Airlines เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพการงาน

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 
วันที่สอง    ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง 
วันที่สาม    พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร 
วันที่สี่     พิชิตวัดถํ้าพยัครเหิร 
วันที่ห้า   พาโร-กรุงเทพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์อินเดียZDEL06

สายการบิน Thai Airways เดินทาง ก.พ.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท แคชเมียร์ เกือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล ทัชมาฮาล สวนนิชาท

ทัวร์อินเดีย JAI02

สายการบินThai Air Asia เดินทาง มี.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท เที่ยวชม นครสีฟ้า Jodhpur นครสีชมพู Jaipur ฮาวามาฮาล พระราชวังแห่งสายลม ป้อมเมห์รานการห์ 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุด พิเศษ นั่งรถจิ๊ปขึ้นชมพระราชวัง แอมเบอร์ ฟอร์ท

New

ทัวร์อินเดีย ZDEL08

สายการบิน Thai Airways เดินทาง เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย แคชเมียร์ สวนโมกุล พาฮาลแกน ชมวิวเทอกเขาหิมาลัย ประตูเมืองอินเดีย

New

ทัวร์อินเดีย ZDEL05

สายการบิน Thai Airways เดินทาง ม.ค.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ซิตี้พาเลช ฮาวามาฮาล กุดัมมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com