ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์พม่า MMR051

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่ม 12,900 บาท นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑ์เลย์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   กรงเทพฯ -มัณฑะเลย์ -นั่งรถสู่พุกาม -โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง  พุกาม -ทะเลเจดีย์ -เจดีย์ชเวซานดอว์ -วัดเจดีย์ชเวสิกอง -วัดอนันดา -วัดมนุหา -วัดกุบยางกี -วัดติโลมินโล - วัดสญพัญญู -วิหารธรรมยันจี -นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม  มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน -หมู่บ้านมิงกุน -เจดีย์มิงกุน -ล่องแม่นํ้าอิระวดี -ระฆังมิงกุน -พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี -อมรปุระ -สะพานไม้อูเบ็ง -มัณฑะเลย์ -กรงเทพฯ
 
 

 

 
 
 

 

 


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์พม่า ZRGN01

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง มิ.ย.- ส.ค.63 ราคาเริ่ม 8,999าท พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู

New

ทัวร์พม่า 001

สายการบิน Nok Air เดินทาง พ.ค.63 ราคาเริ่ม 1,991 บาท 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี“เทพทันใจ” + “เทพกระซบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

New

ทัวร์พม่า FZTB

สายการบินMYANMAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่ม 10,900 บาท สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า ZRGN02

สายการบินMYANMAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่ม 8,999าท สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com