ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์…อะไรนะ ห๊ะ จอร์เจียภาค2 6D4N

ทัวร์จอเจีย FTTB

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery เดินช้อปปิ้งชิวๆณถนนคนเดินชาเดอนี่ พิเศษ...!!! ดื่มดํ่าดินเนอร์มื้อคํ่า พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

Share

Share

 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ –โบสถ์เมเตห์คี– ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า –Mother of Georgia โรงอาบน้ำ –ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ 
วันที่สาม ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี  – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4 WD– โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอ รัสเซีย จอร์เจีย 
วันที่สี่  คาซเบกี้ –เมืองกอรี่– พิพิธภัณฑ์สตาลิน– อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี- วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
วันที่ห้า เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่ 
วันที่หก สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
Powered by MakeWebEasy.com