ทัวร์เกาหลี เลทส์โก สกี แอนด์ ฟิชชิ่ง 5D3N

ทัวร์เกาหลี ZICN08

สายการบิน KOREAN AIR เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท เมืองหิมะจำลอง One mount อูจูการ์เด้น Everland โซลทาวเวอร์ ถนนฮงแด เทศกาลดอกซากุระ

Share

Share

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองหิมะจําลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนศิลปะอันยาง - สวนอูจูการ์เด้น
วันที่สาม โรงเรียนสอนทํากิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสน - ถนนฮงแด
วันที่สี่  เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์ฮอตเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง วันที่ห้า โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศ
เกาหลีใต้- สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 


 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com