ทัวร์เกาหลี เลทส์โก โรแมนติกซ่อนรัค 5D3N

ทัวร์เกาหลี ZICN04

สายการบินTHAI AIRWAYS (TG) เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท เที่ยวอุทยานซอรัคซาน สัการะพระใหญ่วัดชินฮึงชา สุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เทศกาลอกซากุระ ณ โซลฟอร์เรส ถ่ายรูปสุดชิคสวนศิลปะอันยาง

Share

Share

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง  สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน) 
วันที่สาม   อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด 
วันที่สี่     หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง  
วันที่ห้า  เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - สวนศิลปะอันยาง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com