ทัวร์จีน เลทส์โก จอมยุทธ์เที่ยมฟ้า 4D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน ZCSX21

สายการบินไทย แอร์ เอเชีย (FD) เดินทาง เม.ย. - ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท สัมผัสความสูง และสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนหมินซาน และประตูสวรรค์

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  กรุงเทพฯ –สนามบินดอนเมือง –สนามบินฉางซาหวงหัว–เมืองฉางซา 
วันที่สอง  ร้านเครื่องเงิน – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)–ถนนคนเดินซีปูเจี่ย–พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – OPTION โชว์จิ้งจอกขาว 
วันที่สาม  ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก –เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)–ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์–OPTION ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู 
วันที่สี่  ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบินฉางซาหวงหัว– สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท
อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทริปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (สําหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 
 
  


  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน 8LLJG02

สายการบิน LUCKY AIR เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท บินตรงสู่ลีเจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญขนสภเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนนาน เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

New

ทัวร์จีน XJ888

สายการบินThai Air Asia X เดินทาง มี.ค.- ธ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท เซี่ยงไฮ้ มหานครสุดยิ่งใหญ่สวยงาม “นครปารีสแห่งตะวันออก” เต็มอิ่มเต็มวันกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด

New

ทัวร์จีน ZPEK08

สายการบิน การบินไทยเดินทาง พ.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 2 คืนฟินๆ เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

New

ทัวร์จีน ZCKG12

สายการบินการบินไทยสไมล์ เดินทาง มี.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี้โข่ว หยงหยาต้ง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com