ทัวร์จีน ฉางซา จาเจียเจี้ย 6D5N

ทัวร์จีน ZCSX19

สายการบิน Thai smile เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ทางเดินกระจก

Share

Share

วันแรก   กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินฉางซาหวงหัว –เมืองฉางเต๋อ 
วันที่สอง   เมืองฉางเต๋อ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง – ชมววแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
วันที่สาม  เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า ) –ระเบียงแก้วหรือทางเดินกระจก –ถํ้าประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ –OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
วันที่สี่  เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์ & สโนว์เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้าและค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว) –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม –ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) –OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
วันที่ห้า  เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา –นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋ หลง – ร้านหยก
วันที่หก  เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา –ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 
 

 


  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com