ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3D2N

ทัวร์เวียดนาม ZDAD19

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เมืองดานัง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก โรงเก็บไวน์ หาดมีเค ตลาดฮาน บ้านเลขที่ 101 ล่องเรือกระดังหมู่บ้านกั๊บกาน

Share

Share


 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม  – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่นํ้าฮาน
วันที่สอง เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน –สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน– หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
วันที่สาม บานาฮลส –สวนดอกไม้แห่งความรัก– สะพานมือGolden Bridge– โรงเก็บไวน์ – วดหลนอง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 
 

 
 
 
 

 
 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com