ทัวร์เวียดนามกลาง เลสโก ลั๊ลลา บานาฮิลล์ 4D3N

ทัวร์เวียดนาม ZDAD05

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ต.ค.62 - มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท พักบานาฮิลล์ 1 คืน สนุกสุดมันส์กิจกรรมล่องเรือกระด้ง ชมเมืองมรดกโลก เว้และฮอยอัน ชมสะพานมือและสวนดอกไม้

Share

Share


 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหง่ความรัก (-/-/D) 
วันที่สอง  เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา (B/L/D) 
วันที่สาม  เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง หมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ (B/L/D) 
วันที่สี่  บานาฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง (B/L/-) 
 
 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com