ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 3D2N

ทัวร์เวียดนาม ZDAD20

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทาง ก.พ. - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ชมวิวแม่น้ำฮาน กระเช้าไฟฟ้าบานานาฮิลส์ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

Share

Share


 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่นํ้าฮาน 
วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน –กระเชาไฟฟาบานาฮลส–บานาฮลล –สวนสนกแฟนตาซพารค –สวนดอกไม้แห่งความรัก –สะพานมือสทอง หรอ GOLDEN BRIDGE –โรงเก็บไวน์ –ตลาดฮาน
วันที่สาม เมืองฮอยอัน –ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน –สะพานญี่ปุ่ น –ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 –วัดหลินอึ่ง –หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 
 
 
 

 
 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com