ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 2D1N

ทัวร์พม่า FPSM01

สายการบิน THAI LION AIR เดินทาง ม.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่ม 6,999 บาท พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์

Share

Share

วันแรก   ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
วันสอง  พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – ดอนเมืองตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ดอนเมือง
 

 


Powered by MakeWebEasy.com