ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ ซากุระ ชุปปี้ดูววว 5D3N

ทัวร์เกาหลี FTTB

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ) เดินทาง เม.ย - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลดอกซากุระบาน ณ ถนนซากุระแห่งกรุงโซล สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

Share

Share

วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก 
วันที่สอง เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่
วันที่สาม  ศูนย์รวมเครื่องสําอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - เทศกาลซากุระที่ถนนซากุระแห่งกรุงโซล ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง 
วันที่สี่   หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม – พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอฮีวา – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
วันที่ห้า  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com