ทัวร์ตุรกี ซุปตาร์ บานสะพรั่ง 9D7N

รหัสสินค้า : ทัวร์ตุรกี FTTB

สายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (TK) เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันที่สอง เมืองอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าโทรจัน - เมืองทรอย - เมืองไอวาลึค
วันที่สาม เมืองไอวาลึค - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามคุคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle 
วันที่สี่ เมืองปามคุคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินชาดัค - ระบําหน้าท้อง 
วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -เมืองอังการ่า 
วันที่หก เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก 
วันที่เจ็ด เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล – สุเหร่าสีนํ้าเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ - เทศกาลดอกทิวลิป 
วันที่แปด เมืองอิสตันบูล - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – สนามบินกรุงอิสตันบูล
วันที่เก้า กรุงเทพฯ


 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ตุรกี ZIST24

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท เมืองใต้ดินดาร์ตัค สุสานอตาเดิร์ท พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองโบราณเอฟฟิซุส อะโครโพลิส บ้านพระแม่มารี

New

ทัวร์ตุรกี FBB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย วิหารเซนต์โซเฟีย แช่น้ำแร่ในโรงแรม 1 คืน ชิม ICE CREAM ตุรกี ร้าน MADO ติดอันดับ 1 ของ TRIP ADVISOR พิเศษ ชมโชว์ BELLY DANCE

New

ทัวร์ตุรกี FZTB

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 28,990 บาท ชมเทศกาลดอกทิวลิปอิลตันบูล เฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้น ล่องเรือชมดินแดน 2 ทวีป ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) ชมโชว์พื้นเมืองระบำหน้าท้อง + ช้อปปิ้งสไปซ์บาร์ซ่า พักโรงแรม 5 ดาว โรงแรมถ้ำ 1 คืน

New

ทัวร์ตุรกี ZIST23

สายการบินTurkish Airlines เดินทาง เม.ย 63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท เมืองใต้ดินคาร์ตัค สุสานอตาเติร์ก พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุชิชาร์ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส อโครโพลิส

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com