ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน เสน่ห์คอเคซัส 6D3N

ทัวร์จอร์เจีย FFB

สายการบินกัลฟ์แอร์ เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 33,990 บาท เที่ยวฟิน จอร์เจีย สัมผัสเสน่หื มนต์ขลังแห่งเทือกเขาตอเคซัส มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์บิลิซี วิหารจวารี โบสถ์เกอร์เกติ้ วิหารสเวติสเคอเวรี

Share

Share

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) – บาหเ์รน – มัสยิดเอลฟาเตห์–ประตูสู่บาห์เรน – ตลาดพื้นเมืองมานามา 
วันที่สอง บาหเ์รน – ทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบนํ้าแร่เก่าแก่ – สะพานแห่งสันติภาพ 
วันที่สาม เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี 
วันที่สี่ มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – อุพลสิชิเค่ – ร้านไวน์พื้นเมือง – ทบิลิซี
วันที่ห้า ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบนํ้าแร่เก่าแก่ – สนามบินทบิลิซี – บาหเ์รน 
วันที่หก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) 

Powered by MakeWebEasy.com