ทัวร์สวิซ SWITZERLAND 8D5N

ทัวร์สวิส FBB

สายการบินการบินไทย เดินทาง ก.พ. - พ.ค 63 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท ซูริก เบิร์น โลซานน์ เจนีวา มองซ์เทรอ เซอร์แมท อินเทอลากัน ลูเซิร์น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ บ้านไอน์สไตน์ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น น้ำพุแห่งเจนีวา ปราสาทชิลยอง

Share

Share

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง      ซูริค •ซุก •เบิร์น•บ่อหมี•ย่าน Oldtown• หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ •อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น •เบียล

วันที่สาม   เจนีวา •นาพแหงเจนวา •ที่ทําการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา•นาฬิกาดอกไม้ •มองเทรอซ์ •ปราสาทชิลยอง •โลซานน์ •ศาลาไทยแห่งโลซาน •อาสนวิหารโลซาน •ลูลี่

วันที่สี่   •ทาซ •เซอร์แมท •นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์

วันที่ห้า   อินเทอลาเก้น •กรินเดลวัลด์  •พิชิตยอดเขายุงฟราว• เลาเทอร์บรุนเนิน •ลูเซิร์น •รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town

วันที่หก   ลูเซิร์น •ชไตน์ อัม ไรน์ •ชาฟฟ์เฮาเซิน •นํ้าตกไรน์ •ซูริค  •อิสระช้อปปิ้ง

วันที่เจ็ด   สนามบินนานาชาติซูริค

วันที่แปด   สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


 

  

Powered by MakeWebEasy.com