ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6D4N

ทัวร์จีน FFB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท อุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเต้อซี อุทยานโหม่วหนีโหว เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า ถนนคนเดินชุนชีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Share

Share

วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เฉิงตู 
วันที่สอง  เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน –จิ่วจ้ายโกว
วันที่สาม  อุทยานจิ่วจ้ายโกว
วันที่สี่     อุทยานโหม่วหนีโกว – เฉิงตู
วันที่ห้า    เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก   เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com