ทัวร์ญี่ปุ่น เลทส์โก ยากูซ่าคิโรโระ สโนว์เวิลด์ 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK29

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท ตะลุยคิโรโระสกีรีสอร์ท สัมผัสหิมะสุดว้าว เช็คอินโนโบริเบทสึ ช้อปปิ้งเพลินๆทานุกิโคจิ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด

Share

Share


  
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ 
วันที่สาม สกรีสีอรท์ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
วันที่สี่   อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี่ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com