ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน FPB

สายการบินการบินไทย เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท พิชิตกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด่านจวียงกวน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอสักการะฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง อิสระช้อปปิ้งซิ่วสุ่ยเจีย

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ตำหนักเฉิงกวงเตี้ยน – ร้านบัวหิมะ – นั่งสามล้อชมเมืองหูถง – ตลาดรัสเซีย
วันที่สี่ ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – สนามกีฬารังนก – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อน – ร้านผีเซี๊ยะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน XJ888

สายการบินThai Air Asia X เดินทาง มี.ค.- ธ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท เซี่ยงไฮ้ มหานครสุดยิ่งใหญ่สวยงาม “นครปารีสแห่งตะวันออก” เต็มอิ่มเต็มวันกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด

New

ทัวร์จีน ZCKG12

สายการบินการบินไทยสไมล์ เดินทาง มี.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท เมืองอู่หลง จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี้โข่ว หยงหยาต้ง

New

ทัวร์จีน ZPEK08

สายการบิน การบินไทยเดินทาง พ.ค.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 2 คืนฟินๆ เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

New

ทัวร์จีน 8LLJG02

สายการบิน LUCKY AIR เดินทาง ม.ค.- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท บินตรงสู่ลีเจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าใหญขนสภเขาหิมะมังกรหยกภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สะพานแก้วลี่เจียง... สะพานแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลยูนนาน เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com