ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ 4D3N

ทัวร์จีนกวางเจา FPB

สายการบินการบินไทย เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท เข้าชมงาน CANTON FAIR ครั้งที่ 127 ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ำคืน ณ แม่น้ำจูเจียง ช้อปปิ้งมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้ เต๋อลู่

Share

Share

วันแรก    กรุงเทพฯ – กวางเจา– ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่
วันที่สอง  ร้านบัวหิมะ – **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127
** – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
วันที่สาม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 – ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
วันที่สี่    อิสระช้อปปิ้งย่านอี้ เต๋อลู่ – กวางเจา – กรุงเทพฯ
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com