ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 5D4N

ทัวร์เวียดนาม FTTB

สายการบินเวยีดนามแอร์ไลน์(VN) เดินทาง ต.ค.62-เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนามแอร์ไลน์สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม ล่องเรืออ่าวฮาลองชมถํ้านางฟ้าขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปารค์

Share

Share


 
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง – ฮาลองปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด 
วันที่สาม เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island– เมืองลาวไก – เมืองซาปา 
วันที่สี่ เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นํ้าตกซิลเวอร์ – โบสถ์ซาปา - ตลาดซาปาพิเศษ!เมนชูาบูหม้อไฟปลาแซลม่อนและไวน์แดง 
วันที่ห้า เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพมหานคร 


 


 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com