ทัวร์สิงคโปร์ เมอไลอ้อน ชมโชว์มารีน่าเบย์แซด์ 3D2N

รหัสสินค้า : ทัวร์สิงคโปร์ FBSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท ซิตี้ทัวร์เมอไลอ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดพระเขี้ยว ย่านไซน่าทาวน์ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด the jewel changi

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก   กรุงเทพฯ – สิงค์โปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ 
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
วันที่สาม Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแกว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ
 
 

 
 
 
 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์สิงคโปร์ ZSIN04

สายการ SINGAPORE AIRLINES เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์บายเดอะเบย์ ชมน้ำพุแสงสีเสียง Spectra light & water show ฮาจิเลน

New

ทัวร์สิงคโปร์ FBSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท ชมโชว์มารีน่า เบย์ แซนด์ The Jewel ทาน Boontongkee ซิตี้ทัวร์เมอไลอ้อน Duty free shop ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

New

ทัวร์สิงคโปร์ FB3K

สายการบิน Jetstar เดินทาง ธ.ค.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท มารีน่า เบย์ แซนด์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดเจ้าแม่กวนอิม ซิตี้ทัวร์เมอไลอ้อน Duty free shop ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

New

ทัวร์สิงคโปร์ FBSQ

สายการ SINGAPORE AIRLINES เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท ชมโชว์มารีน่า เบย์ แซนด์ The Jewel ทาน Boontongkee UNIVERSAL STUDIO ล่องเรือ BUMBOAT ชมโชว์ WING OF TIME

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com