ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9D6N

ทัวร์ตุรกี IST012

สายการบินTURKISH AIRLINES(TK) เดินทาง ก.พ.63 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท พิเศษชมโชว์ Bell Dance ชิม Ice Cream ตุรกี ร้าน Mado พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส ชมฮายาโซเฟียและเอฟเฟซุส

Share

Share

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง ท่าอากาศยานอิสตันบูล„พระราชวังทอปกาปึ„อุโมงค์เก็บนํ้าใต้ดินเยเรบาตัน„จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด„สไปซ์ มาเก็ต „เมืองชานักกาเล 
วันที่สาม ม้าไม้ฮอลิวูด„ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม„คูซาดาซึ 
วันที่สี่ โรงงานผลิตเสื้อหนัง„บ้านพระแม่มารี„ เมืองโบราณเอฟฟิซุส„ ปามมุคคาเล 
วันที่ห้า ปราสาทปุยฝ้าย„เมืองคอนย่า„สถานีคาราวาน „เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่หก ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม„ นครใต้ดินคาดัค „หุบเขาอุชิซาร์ „ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ „ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่„โชว์ระบําหน้าท้อง  
วันที่เจ็ด กรุงอังการา „สุสานอาตาเติร์ก„เมืองอิสตันบูล  
วันที่แปด พระราชวังโดลมาบาห์เช่ „ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส„บลูมอสก์„ฮายาโซฟีอา„ตลาดแกรนด์บาซาร์ 
วันที่เก้า สนามบินอิสตันบูล „ กรุงเทพ 


 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com