ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู 8D5N

ทัวร์ตุรกี BTIST01

สายการบินTURKISH AIRLINES เดินทาง ธ.ค.62 - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย

Share

Share

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงสู่ประเทศตุรกี(กรุงอิสตันบลู)
วันที่สอง สนามบินอิสตันบลู -ชานัคคาเล่ -นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ -ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด ชมเมืองโบราณทรอย
วันที่สาม คุชาดาสึ -โรงงานผลิตเสื้อหนัง -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -บ้านพระแม่มารี -คุชาดาสึ 
วันที่สี่ คุชาดาสึ -ปามมุคคาเล -ปราสาทปุยฝ้าย -คอนย่า
วันที่ห้า คัปปาโดเกีย -สถานีคารวาน -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม -นครใต้ดินคาดัค -โรงงานผลิตพรมทอมือ -โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงระบําหน้าท้อง
วันที่หก คัปปาโดเกีย -อังการา -ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม -อิสตันบลู 
วันที่เจ็ด บลูมอสก์ -อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน -ฮิปโปโดรม -ฮายาโซฟีอา -พระราชวังทอปกาปึ ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต -สนามบินอิสตันบูล
วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล -กรุงเทพ 


 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com