ทัวร์จีน ต้าลี่ แชงกรีล่า 5D4N

รหัสสินค้า : ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินลี่เจียง 
วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ –ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า )+ ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน-เมืองเก่าแชงกรีล่า 
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดํา 
วันที่สี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชวค์วาม ประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีนํ้า เงิน – เมืองเก่าลี่เจียง 
วันที่ห้า สนามบินลี่เจียง – สนามบินสวุรรณภูมิLJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์จีน FSSP

สายการบิน AIR CHINA เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" ภาพเขียน ICE AND SNOW ลานสกี YABULI หมู่บ้านหิมะ โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงเอียงอนุสาวรีย์ฝั่งหง โชว์ว่ายน้ำแข็ง

New

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว FSSB

สายการบิน AIR CHINA เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลงหมีแพนด้า เฉิงตู อุทยานธานสวรรค์ ความงามที่สมการรอคอย สัมผัสทัศนียภาพ 2 มรดกโลกสุดอลังการ เม่าเสี้ยน

New

ทัวร์ปักกิ่ง MU117

สายการบินChina Eastern Airlines เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 16,888บาท เที่ยวครบ 2 มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีน นั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง สู่ เซี่ยงไฮ้ พระราชวังกู้กง จตุรัสเที่ยนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน พิชิตกำแพงเมือง 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมถนนนานกิง

New

ทัวร์จีน MU115

สายการบิน China Eastern เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท เล่อซาน เมืองมรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ล่องเรือชม พระใหญ่เล่อซานพระพุทธรูปผาหินใหญ่ที่สุดในโลก GLOBAL CENTER ศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของโลกศตวรรษใหม่เฉิงตู อิสระช้อปปิ้งถนนจินหลี ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com