ทัวร์จีน ลี่เจียง แช่งกรีล่า 4D3N

ทัวร์จีน PCN118L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม

Share

Share

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลี่เจียงซานยี่ - เมืองลี่เจียง 
วันที่สอง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จาง อีโ้หมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – อุทยานน้ำหยก+สระมังกรดำ 
วันที่สาม เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา- เมืองเก่าลี่เจียง 
วันที่สี่ สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com