ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N

รหัสสินค้า : ทัวร์พม่าาา PMM01BSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 8,888 บาท พักหรู 4 ดาว!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน พระราชวังบุเรงนอง บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า ช้อปปิ้งที่หงสาวดี

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ -นั่งกระเช้า – พระธาตุอินทร์แขวน 
วันที่สอง  พระธาตุอินทร์แขวน -พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ -พระนอนชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น -เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ - เทพกระซบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันที่สาม  เจดีย์สุเหร่ -เทพทันใจองค์แรกของพม่า -สวนมหาบัณฑุละ - พระนอนตาหวาน -วัดงาทัตจี -ตลาดสก็อต -วัดบารมี -สนามบินดอนเมือง
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์พม่า 001

สายการบิน Nok Air เดินทาง พ.ค.63 ราคาเริ่ม 1,991 บาท 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี“เทพทันใจ” + “เทพกระซบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

New

ทัวร์พม่า ZRGN02

สายการบินMYANMAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่ม 8,999าท สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า FZTB

สายการบินMYANMAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.- ก.ย.63 ราคาเริ่ม 10,900 บาท สักการะพระธาตุอินแขวน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ซื้อของฝาก ตลาดสก็อต

New

ทัวร์พม่า ZRGN01

สายการบิน AIR ASIA เดินทาง มิ.ย.- ส.ค.63 ราคาเริ่ม 8,999าท พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com