ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N

ทัวร์พม่าาา PMM01BSL

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่ม 8,888 บาท พักหรู 4 ดาว!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน พระราชวังบุเรงนอง บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า ช้อปปิ้งที่หงสาวดี

Share

Share

วันแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ -นั่งกระเช้า – พระธาตุอินทร์แขวน 
วันที่สอง  พระธาตุอินทร์แขวน -พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ -พระนอนชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น -เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ - เทพกระซบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันที่สาม  เจดีย์สุเหร่ -เทพทันใจองค์แรกของพม่า -สวนมหาบัณฑุละ - พระนอนตาหวาน -วัดงาทัตจี -ตลาดสก็อต -วัดบารมี -สนามบินดอนเมือง
 

Powered by MakeWebEasy.com